zyciewnorwegii.pl – porady dla polaków

Życie w Norwegii to temat, który bardzo trudno omówić w formie krótkiej informacji nawet jeśli miałoby się skupiać tylko na pojedynczym jego elemencie. Praca w Skandynawii czy chociażby nauka w Norwegii to rzeczy równocześnie bardzo podobne i zupełnie inne od tego co znamy. Imigracja do Norwegii oznacza wejście do kraju o zupełnie innym systemie politycznym niż ten, który znamy z własnego podwórka i jest zatem prawdopodobnie elementem najlepiej obrazującym unikalność tego kraju.

Ustrój w Norwegii nie jest całkowicie unikatowy – obowiązuje tam monarchia konstytucyjna z konsytuacją obowiązującą z ograniczanymi zmianami od 1814 roku. Nie jest to jednak fasadowa monarchia, którą znamy z Wielkiej Brytanii. Król Norwegii ma prawo nawet odrzucić ustawę zgłoszoną przez premiera kraju i przegłosową przez 2 izby demokratycznie wybieranego parlamentu mającego władzę ustawodawczą. Ostatnio stało się to w 1967 roku. Weta króla nie można odrzucić gdyż odpowiada on zgodnie z konstytucją tylko przed bogiem i historią. Król mianuje również premiera oraz cały rząd. Decyzję tą musi jednak potwierdzić parlament, który ponadto może odwołać rząd w każdej chwili. Niemniej to król wskaże następców ministrów.